Evolució

 evolucio

Aquest documental parla del canvi de sistema econòmic, de la manera de viure dels habitants del municipi al llarg dels anys i de com s’ha adaptat l’espai a les noves necessitats.
Els temes tractats són: la llar, modus vivendi, relació amb la terra, vida quotidiana, el menjar, les innovacions, l’entorn, el creixement urbanístic, etc.