ENTITATS

Entitats

 

Entitats. En aquest projecte donem visibilitat a totes aquelles entitats, i als seus membres, que durant tants anys han treballat de manera voluntària i altruista per al poble, tant en els àmbits de la cultura i l’esport com en àmbits més socials.
Aquest treball és molt convenient per reconèixer la feina i valorar la trajectòria de les principals associacions del municipi.